รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ บ้านริมเมย   ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055563216 เบอร์แฟกส์ -
Email : bmschool9@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :