ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน
ผู้บริหารคณะครูรร.บ้านห้วยม่วงออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยแต่ละชั้นคัดเลือกบ้านหนึ่งหลังเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเยี่ยมบ้านในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคน ด้วยรักและห่วงใย
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,15:14   อ่าน 26 ครั้ง