คณะผู้บริหาร

นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา